W roku szkolnym 2020/2021  dzieci uczęszczają do 3 grup wiekowych.

 

Grupa I “”(3 i 4 – latki)
7.30 – 15.30

Nauczyciele:

mgr Danuta Pasternak
mgr Krystyna Poprawa

Pomoc N:     Pracownik obsługi:

Barbara Stefaniak       Magdalena Kozioł

Grupa II “”(4 i 5 – latki)
6.30 – 16.30

Nauczyciele:

mgr Barbara Kisielewska
mgr Teresa Markowicz

Pracownik obsługi:

Teresa  Wasyl

Grupa III  “” ( 5 i 6- latki)
8.00 – 16.00

Nauczyciele:

mgr Beata Nowotny
mgr Alicja Połyniak

Pracownik obsługi:

Dorota Surma