1. Integracja działań edukacyjnych przedszkola, rodziców i dzieci w zakresie wychowania dziecka:
  – plan współpracy z rodzicami (zebrania);
  – zajęcia otwarte dla rodziców;
 2. Przedszkole środowiskiem przyjaznym dziecku – organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających dzieciom na spontaniczne i kreatywne wyrażanie swoich potrzeb oraz autoprezentację.
 3. Pozytywna motywacja źródłem sukcesu dziecka:autoprezentacja dzieci:
  a) występy artystyczne;
  b) udział w konkursach;
  c) warsztaty teatralno – plastyczne;
  d) wystawy i wernisaże plastyczne;- stosowanie pochwał i nagród w procesie wychowania;
  – zabawy łagodzące proces adaptacji;
 4. Tworzenie własnych widowisk teatralnych i programów muzyczno – tanecznych:
  – Pasowanie na starszaka i przedszkolaka;
  – Święto Niepodległości;
  – zabawy
  – Jasełka;
  – Dzień Babci i Dziadka;
  – Bal Karnawałowy;
  – Walentynki;
  – Święto rodziny;
 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
 1. Spotkania ze sztuką – budzenie wrażliwości estetycznej dzieci, rozwijanie zainteresowań dzieci sztuką ludową, udział dzieci wybranych ofertach:
  – Teatr;
  – Muzeum;
 2. „Twórcze kreowanie siebie” – przeprowadzenie we wszystkich grupach wiekowych zajęć wspierających twórcze działania dziecka z uwzględnieniem:
  – technik C. Freineta,
  – zabaw teatralnych;
  – metody Edwarda de Bono.
 3. Zajęcia gimnastyczne rozwijające ogólną sprawność ruchową dzieci:
  – Gimnastyka korekcyjna
 4. „Galeria małych artystów”:
  – wernisaż prac inspirowanych wycieczkami, przedstawieniami, utworami literackimi, różnorodną tematyką zajęć.
 5. Akcje czytelnicze:
  – Cała Polska czyta dzieciom;
  – Zaczytani;
 6. Akcje przyrodnicze:
  – Kubusiowi Przyjaciele Natury;
  – Mamo, Tato wolę wodę;
  – Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy;
  – Czyste powietrze wokół nas;
  – Akademia zdrowego przedszkolaka.
 7. „Mali Artyści” w środowisku – promowanie przedszkola poprzez udział dzieci w różnorodnych konkursach, występach dostosowanych do zainteresowań i możliwości dzieci.
 8. „Przedszkolaki pomagają” – rozbudzanie gotowości niesienia pomocy przez dzieci na rzecz potrzebujących, udział w akcjach charytatywnych:
  – Góra Grosza;
  – Szlachetna Paczka;
  – Zaczytani;
  – Zbiórka na rzecz fundacji opiekującej się zwierzętami.
 9. Wycieczki dydaktyczno – rekreacyjne pieszo i autokarowe: