Loading...
Starszaki – Słoneczka

Starszaki – Słoneczka

Rozwój społeczny i emocjonalny sześciolatka:

 1. Sześciolatkiem targają sprzeczne i gwałtowne emocje od euforii po agresję. Nawet błahostka może wywołać wielki wybuch złości.
 2. Chce być we wszystkim naj...: najszybszy, najsilniejszy, najmądrzejszy. Słabo znosi krytykę. Może mieć kłopot z współdziałaniem z rówieśnikami ze względu na potrzebę rywalizacji i zwyciężania. Ma dużą potrzebę rywalizacji i współzawodnictwa.
 3. Potrafi oszukiwać, by osiągnąć swój cel. Zdarza mu się kłamać. Ma problem z przyznaniem się do winy.
 4. Przyjaźni się głownie z osobami tej samej płci. Zwykle ma najlepszego przyjaciela. Chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest bardzo wrażliwy na opinię pani w przedszkolu i innych dorosłych.
 5. Chce być najważniejszą osobą na świecie, zawsze w centrum zainteresowania. Ma trudność z rozumieniem potrzeb innych.
 6. Zaczyna się buntować. Potrafi mieć trudności z wykonywaniem poleceń.
 7. Pojawiają się nowe lęki. Dziecko boi się samotności, ciemności, duchów, burzy, ognia, itp. Sześciolatek próbuje sobie radzić z lękami i stresem obgryzając paznokcie i skórki czy dłubiąc w nosie.
Rozwój fizyczny i motoryczny
 1. Hałaśliwy, żywiołowy, pełen energii. Jest sprawny fizycznie. Dziecko jest już dość zręczne jego ruchy stają się skoordynowane i harmonijne.
 2. Dziecko ma poczucie, że może wszystko, że nic go nie ogranicza, dlatego chętnie próbuje wielu nowych rzeczy, jest otwarte na nabywanie nowych umiejętności. Nie boi się ryzyka, nie myśli o niebezpieczeństwie. Trzeba zwracać uwagę na bezpieczeństwo dziecka, często rozmawiać o tym.
 3. Sześciolatek umie podrzucić i złapać piłkę, pokonywać przeszkody i wykonywać ćwiczenia równoważne. Lubi zabawy ruchowe, ale może się szybko męczyć. Biega, skacze, wspina się. Jeździ na 2 kołowym rowerze. Może jeździć na łyżwach, nartach, rolkach.
 4. Dobrze rysuje i maluje, może mieć trudności z pisaniem. Rysuje koło, kwadrat, prostokąt, romb.
 5. Jest samodzielny. Umie posługiwać się nożem i widelcem, zapina guziki, potrafi też zawiązać sznurowadła w butach.
Rozwój intelektualny
 1. Dobrze zapamiętuje wierszyki, piosenki. Dziecko potrafi tworzyć zdania współrzędnie i podrzędnie złożone. Swobodnie prowadzi rozmowy. Lubi rozmawiać i dzielić się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami.Rozpoznaje i zapamiętuje dźwięki.
 2. Rozróżnia prawą i lewą stronę.
 3. Podejmuje samodzielnie decyzje .Próbuje uzasadniać swoje decyzje. Próbuje bronić swoich racji za wszelką cenę, często w sposób wybuchowy i nieopanowany. Trwa walka o swoją tożsamość i niezależność.
 4. Rozumie pojęcie czasu, przestrzeni, koloru, liczb. Rozumie, że rzecz widziana z daleka wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości. Rozumie różnicę pomiędzy czymś przypadkowym a zamierzonym.
 5. Zna dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku.
 6. Nie ma podzielności uwagi.
 7. Bawi się w zabawy z podziałem na role.
 8. Interesuje się przyrodą i jej zjawiskami, zaczyna interesować się życiem społecznym. Jest otwarte i ciekawe świata, dlatego dąży do jego poznania. Chce zrozumieć zasady i prawa nim rządzące – nieustannie pyta, a także wyraża swoją opinię na dany temat.
 9. Sześciolatek zaczyna przewidywać intelektualne i emocjonalne skutki swego działania.
 

Subject List( 5 Subject )

Class Schedule

Course Teacher( 2Teachers )

mgr Alicja Połyniak

mgr Alicja Połyniak

nauczyciel mianowany

mgr Barbara Kisielewska

mgr Barbara Kisielewska

nauczyciel dyplomowany

Skip to content