Loading...
Średniaki – Jagódki

Średniaki – Jagódki

Rozwój społeczny i emocjonalny pięciolatka

 1. Stabilny emocjonalnie, przyjacielski, chętny do współpracy, posłuszny.
 2. Jest bardzo związany emocjonalnie z mamą. Lubi przebywać w domu.
 3. Samodzielnie wymyśla zabawy, chętnie bawi się z dziećmi. Dba o swoich przyjaciół. Bywa nieśmiały. Czasem krytykuje lub zawstydza inne dzieci, wytykając im błędy. Lubi się popisywać siłą, zręcznością
 4. Zaczyna się wstydzić.
 5. Lepiej panuje nad swoim zachowaniem i zależy mu na uznaniu dorosłych. Rozumie dowcipy, lubi zabawiać dorosłych.
 6. Stara się zrealizować cel, który sobie postawił, np.: zbudowanie wieży z klocków.
Rozwój fizyczny i motoryczny pięciolatka
 1. Może tracić pierwsze mleczaki.
 2. Rozróżnia prawą i lewą stronę.
 3. Pisze parę liter. Rysuje postać człowieka. Umie wycinać nożyczkami po zaznaczonej linii. Koloruje obrazki nie wychodząc za linię
 4. Używa sztućców, kroi nożem. Potrafi się umyć, ubrać, zjeść, skorzystać z toalety samodzielnie
 5. Jest sprawny fizycznie. Jeździ na 4 kołowym rowerze, czasem na 2 kołowym. Skacze na skakance Próbuje wykonywać skomplikowane ćwiczenia gimnastyczne, np. stawać na głowie. Wiąże buty. Skacze na jednej lub drugiej nodze naprzemiennie
 6. Tworzy rozbudowane budowle z klocków
Rozwój intelektualny pięciolatka
 1. Mówi płynnie i poprawnie. Lubi argumentować używając słów: ponieważ; dlatego, że. Może czytać pojedyncze litery lub słowa. Tworzy zdania złożone z 6-8 wyrazów. Rozumie znaczenie przeciwieństw i podobieństw.
 2. Rozpoznaje podstawowe kolory.
 3. Zapamiętuje adresy i numery telefonów.
 4. Rozumie znaczenia następstwa czasu , np. dziś , jutro, rano, wieczorem.
 5. Odróżnia fantazję od rzeczywistości. Zapamiętuje opowiadane historie i chce żeby je kontynuować. Tworzy własne opowiadania.
 6. Umie pogrupować przedmioty, np. wg. wielkości.
 7. Jego zabawy są coraz bardziej rozbudowane

Subject List( 5 Subject )

Class Schedule

Course Teacher( 1Teachers )

mgr Beata Nowotny

mgr Beata Nowotny

nauczyciel dyplomowany

Skip to content