5 września o godzinie 15.30 zapraszamy na zebranie z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, na zebranie dotyczące organizacji roku szkolnego. Przedstawione będą wszystkie istotne informacje dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu. Nie przychodząc na zebranie pozbawiacie się informacji o ważnych sprawach dotyczących nowego roku szkolnego oraz prawa decydowania o sprawach poruszanych na spotkaniu.

Z poważaniem

Krystyna Poprawa

Drodzy rodzice.

1,5%

Po raz KOLEJNY mogą Państwo wesprzeć działania edukacyjne naszej placówki, co pozwoli na zakup nowoczesnych i niezbędnych pomocy dydaktycznych, doposażeniu sal oraz wspomoże inne działania, na które do tej pory nie posiadaliśmy środków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty 1% podatku.

Na mocy porozumienia  zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” nasze przedszkole ma szansę pozyskiwać dodatkowe fundusze. Z Państwa 1 % za zeszły rok uzyskaliśmy 2456,05 zł. Serdecznie dziękujemy  za dokonane odpisy dla przedszkola. Cała kwota została przez Rada Rodziców rozdysponowana  na potrzeby dzieci – zorganizowano warsztaty garncarskie w pracowni. W tym roku zwracamy się do Państwa z ponowną prośbą.

Drodzy Rodzice, jeśli zechcecie przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Przedszkola Samorządowego w Radziszowie, prosimy  o wskazanie w formularzu PIT naszej placówki poprzez wpisanie

KRS:  0000052078 z dopiskiem dla Przedszkola Samorządowego w Radziszowie.

Wszystkie informacje nt. Stowarzyszenia Pomocy Szkole “Małopolska” znajdziecie Państwo na stronie http://www.spsm.edu.pl

Krystyna Poprawa

  

   

   

   

 

………………………….…..………                                     .…………….………………….………

                                                                                        

TELEFONY KONTAKTOWE:

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji PSSE w Krakowie

tel. 12 684 40 33,

tel. 12 684 40 32,

tel. 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133

w godz. od 15:05 do 7:00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy

tel. 12 684

INFOLINIA   800 190 590

Telefon alarmowy: 112

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie – dyrektor Krystyna Poprawa., tel: 794727090

e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl

Organ prowadzący: 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie- Kierownik Wydziału Edukacji –

Marek Marzec – 12 277 01 43,  e-mail: m.marzec@gminaskawina.pl

Organ nadzorujący: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

wizytator Małgorzata Marecik

ul. Szlak 73

31-153 Kraków

Tel: 12 448-11-10

Fax: 12 448-11-62

Email:kurator@kuratorium.krakow.pl

Kraków Oddziały Zakaźne

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych,

 ul. Maciej Jakubowskiego

os. Na Skarpie 66,

tel.: 12 622 93 90


Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.