UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


DRODZY RODZICE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 29 CZERWCA W DWORZE DZIEDUSZYCKICH

Z POWODU OBOSTRZEŃ WYSTĘPY DZIECI ZOSTAŁY PODZIELONE NA DWIE GRUPY

GRUPA I, II – GODZINA 14:30

GRUPA III – GODZINA 15.30

1%

Po raz KOLEJNY mogą Państwo wesprzeć działania edukacyjne naszej placówki, co pozwoli na zakup nowoczesnych i niezbędnych pomocy dydaktycznych, doposażeniu sal oraz wspomoże inne działania, na które do tej pory nie posiadaliśmy środków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty 1% podatku.

Na mocy porozumienia  zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” nasze przedszkole ma szansę pozyskiwać dodatkowe fundusze. Z Państwa 1 % za zeszły rok uzyskaliśmy 562 zł. Serdecznie dziękujemy  za dokonane odpisy dla przedszkola. Cała kwota zostanie przez Rada Rodziców rozdysponowana  na potrzeby dzieci. W tym roku zwracamy się do Państwa z ponowną prośbą.

Drodzy Rodzice, jeśli zechcecie przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Przedszkola Samorządowego w Radziszowie, prosimy  o wskazanie w formularzu PIT naszej placówki poprzez wpisanie

KRS:  0000052078 z dopiskiem dla Przedszkola Samorządowego w Radziszowie.

Wszystkie informacje nt. Stowarzyszenia Pomocy Szkole “Małopolska” znajdziecie Państwo na stronie http://www.spsm.edu.pl


Z wyrazami szacunku Krystyna Poprawa

INFORMACJE Z ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 8, 9, i  10 września na zebraniu rodziców została wybrana Rada Rodziców na rok szk. 2020/2021 w składzie :

Przewodnicząca: Pani Karolina Łopata

Skarbnik: Pani Małgorzata Pawlik

Sekretarz; Pani Katarzyna Jezioro

Pani Magdalena Józefczyk

Pani Katarzyna Kalicka

Pani Joanna Migdał Ast

Pani Dorota Łachman

Pani Klaudia Pająk

Rodzice ustalili  wysokość  składki na rok szk. 2020/2021   

ŁĄCZNIE 200 ZŁ

160,00 zł –  ( przybory plastyczne i higieniczne na cały rok)

Oraz jednorazowo dodatkowo w miesiącu wrześniu 40 zł na zakup kredek w oprawie drewnianej, litrowych farb i kartonów na dodatkowe zajęcia plastyczne w zamian za zajęcia które do tej pory były opłacane przez rodziców.  

wpłatę należy dokonać na konto     Rady Rodziców

nr rachunku: 73 8600 0002 0001 0000 1964 0001 Bank Spółdzielczy w Skawinie

(w całości, na raty lub w dogodny dla rodziców sposób)

Wpłaty na ubezpieczenie dziecka w wysokości 40.00 zł należy dokonać do 29-tego września do nauczycielki grupy do której uczęszcza dziecko.

Zarówno składka na Radę Rodziców jak i na ubezpieczenie nie są obowiązkowe