Zabawy z wodą. – grupa 3

Właściwości wody; parowanie – grupa 1.

Rozpuszczalność w wodzie, wędrowanie wody – grupa 2.

Różne odcienie szarości – grupa 3

Co pływa,  co tonie ?-  grupa 3

Badanie właściwości lodu – gr. 2 i gr.1

Tworzymy wulkan. grupa 2

Zabawy z magnesem.

Grupa 3.

Las w słoiku – warsztaty gr 1.

las w słoiku – warsztaty gr 2.

Las w słoiku – warsztaty gr 3.