W roku szkolnym 2019/2020  dzieci uczęszczają do 3 grup wiekowych.

 

Grupa I “”(3 i 4 – latki)
7.30 – 15.30

Nauczyciele:

mgr Teresa Markowicz
mgr Krystyna Poprawa

Pomoc N:     Pracownik obsługi:

Barbara Stefaniak       Teresa Wasyl

 

Grupa II “”(4 i 5 – latki)
6.30 – 17.00

Nauczyciele:

mgr Bożena Kotula
mgr Beata Nowotny

Pracownik obsługi:

Dorota Surma

Grupa III  “” ( 5 i 6- latki)
8.00 – 15.30

Nauczyciele:

mgr Barbara Kisielewska
mgr Danuta Pasternak

Pracownik obsługi:

Magdalena Kozioł