DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Poniżej zostały zamieszczone wszystkie dokumenty potrzebne do rekrutacji, regulamin, uchwała wraz z załącznikami:

REGULAMIN

http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/regulamin-rekrutacji-do-przedszkola-2021.docx

UCHWAŁA I ZAŁĄCZNIK

http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/uchwala-nr-XXVII-392-21.docx

http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal-nr-1-do-uchwaly-XXVII-392-21.docx

ZAŁĄCZNIKI

DEKLARACJA KONTYNUACJI:http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-nr-1-Deklaracja-dot.-dalszego-uczeszczania-dziecka-do-przedszkola-2020-r..docx

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA:http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-nr-2-Wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2021.doc

KRYTERIA NABORU:http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-nr-3-Kryteria-naboru-do-przedszkola-2021.doc

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA:http://przedszkoleradziszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-nr-4-Potwierdzenie-woli-przyjecia-do-przedszkola-2021.doc

Dyrektor Przedszkola w Radziszów

Kontakt z dyrektorem w ważnych sprawach: tel 12-275-12-66,  e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl

Nie posyłaj do przedszkola dziecka jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

  • kaszel,
  • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
  • utratę węchu o nagłym początku,
  • utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
  • wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Przedszkole pracuje od 01.09.2020 r. w reżimie sanitarnym od 6.30-16.30.

– Późniejsze przybycie, spóźnienie , nieobecność należy zgłosić telefonicznie – 12 275-12-66 do godz. 9.00.

– Prosimy o zgłaszanie telefoniczne nieobecności i powodów tych nieobecności.