PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy i bardzo się cieszymy, za bezinteresowna pomoc, którą oferujemy zwierzętom, oraz za aktywne włączenie się w akcję “Gwiazdka dla zwierzaka” dla schroniska zwierząt.

Jesteśmy mega wdzięczni i w imieniu zwierzaków serdecznie dziękujemy za pomoc 

Przekazaliśmy wszystkie dary do schroniska

Serdecznie dziękujemy.Z wyrazami szacunku Krystyna Poprawa

INFORMACJE Z ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 8, 9, i  10 września na zebraniu rodziców została wybrana Rada Rodziców na rok szk. 2020/2021 w składzie :

Przewodnicząca: Pani Karolina Łopata

Skarbnik: Pani Małgorzata Pawlik

Sekretarz; Pani Katarzyna Jezioro

Pani Magdalena Józefczyk

Pani Katarzyna Kalicka

Pani Joanna Migdał Ast

Pani Dorota Łachman

Pani Klaudia Pająk

Rodzice ustalili  wysokość  składki na rok szk. 2020/2021   

ŁĄCZNIE 200 ZŁ

160,00 zł –  ( przybory plastyczne i higieniczne na cały rok)

Oraz jednorazowo dodatkowo w miesiącu wrześniu 40 zł na zakup kredek w oprawie drewnianej, litrowych farb i kartonów na dodatkowe zajęcia plastyczne w zamian za zajęcia które do tej pory były opłacane przez rodziców.  

wpłatę należy dokonać na konto     Rady Rodziców

nr rachunku: 73 8600 0002 0001 0000 1964 0001 Bank Spółdzielczy w Skawinie

(w całości, na raty lub w dogodny dla rodziców sposób)

Wpłaty na ubezpieczenie dziecka w wysokości 40.00 zł należy dokonać do 29-tego września do nauczycielki grupy do której uczęszcza dziecko.

Zarówno składka na Radę Rodziców jak i na ubezpieczenie nie są obowiązkowe