ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Z OKAZJI ŚWIĘTA BABCI I DZIADZIUSIA

MOC SERDECZNOŚCI, PRZYTULAŃ I BUZIAKÓW

OD WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW

W imieniu przedszkolnej społeczności życzę wszystkim Babciom i Dziadkom dużo zdrowia, pomyślności i radości na każdy dzień.

A Wam kochane dzieci życzę aby Wasi dziadkowie zawsze byli ważnymi osobami w Waszym życiu, aby na zawsze pozostały osobami, które się kocha tylko dlatego że są.

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola w Radziszów

Dziękujemy

Krystyna Poprawa

Nie posyłaj do przedszkola dziecka jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

  • kaszel,
  • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
  • utratę węchu o nagłym początku,
  • utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
  • wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Przedszkole pracuje od 01.09.2020 r. w reżimie sanitarnym od 6.30-16.30.

– Późniejsze przybycie, spóźnienie , nieobecność należy zgłosić telefonicznie – 12 275-12-66 do godz. 9.00.

– Prosimy o zgłaszanie telefoniczne nieobecności i powodów tych nieobecności.

Kontakt z dyrektorem w ważnych sprawach: tel 12-275-12-66,  e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl