Konkurs “Rodzinna Apteczka”

SZANOWNI RODZICE

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie i Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Skawina (rodziców, opiekunów wraz z dziećmi)  do udziału w konkursie „Rodzinna Apteczka”, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko, polegającym na napisaniu bajki profilaktycznej dla dzieci. Konkurs polega na napisaniu bajki profilaktycznej o tematyce dotyczącej promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i szeroko pojętych problemów społecznych z nimi związanych. Bajka może być adresowana do Państwa dziecka i może dotyczyć niechcianych emocji (takich np. jak złość, lęk), niewłaściwych zachowań, trudności w nawiązywaniu relacji czy radzenia sobie ze stresem lub innej trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się lub może się znaleźć dziecko (np. nowa sytuacja rodzinna, nowe miejsce, nowa grupa rówieśnicza). Może też propagować takie wartości, jak przyjaźń, szczerość, życzliwość, wdzięczność, bądź promować zdrowy tryb życia, optymizm, wytrwałość i realizację marzeń. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie, który będzie okazją do wspólnego spędzania czasu ze swoimi pociechami, zwłaszcza teraz w okresie izolacji związanej  z pandemią COVID-19. Wspólne pisanie bajki  może też być świetną okazją do rozmowy z dzieckiem o naszych obawach, uczuciach, jakie nam towarzyszą w tym trudnym czasie. Na Państwa prace organizatorzy czekają do 31 stycznia 2021 r.  Informacje o konkursie Strona Centrum Wspierania Rodziny – link tutaj http://cwr-skawina.pl/konkurs-na-bajke-profilaktyczna-dla-rodzicow-opiekunow-i-dzieci-rodzinna-apteczka/#more-17947Strona Biblioteki Pedagogicznej – link tutaj: https://www.bibpedskawina.pl/index.php/288-rodzinna-apteczka

Dziękujemy

Krystyna Poprawa

Nie posyłaj do przedszkola dziecka jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

  • kaszel,
  • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
  • utratę węchu o nagłym początku,
  • utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
  • wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Przedszkole pracuje od 01.09.2020 r. w reżimie sanitarnym od 6.30-16.30.

– Późniejsze przybycie, spóźnienie , nieobecność należy zgłosić telefonicznie – 12 275-12-66 do godz. 9.00.

– Prosimy o zgłaszanie telefoniczne nieobecności i powodów tych nieobecności.

Kontakt z dyrektorem w ważnych sprawach: tel 12-275-12-66,  e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl