ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY

Ważne informacje na początek:

 Zasady działalności przedszkola w czasach pandemii koronawirusa są zgodne  z wytycznymi z dnia 25 sierpnia 2020.

Do przedszkola zdrowi opiekunowie przyprowadzają dzieci ZDROWE – bez objawów jakichkolwiek infekcji- zwłaszcza dróg oddechowych.

Nie posyłaj do przedszkola dziecka jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

  • kaszel,
  • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
  • utratę węchu o nagłym początku,
  • utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
  • wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Dzieci przyprowadzamy w godzinach oraz wg potrzeb od 01.09.2020r., nie ma inauguracji roku szkolnego-tak jak w szkołach.

Przedszkole pracuje od 01.09.2020 r. w reżimie sanitarnym od 6.30-16.30.

Rodzice przesyłają drogą mailową lub wypełniają oświadczenia (zamieszczone w zakładce procedury i oświadczenia) dotyczące stanu zdrowia dziecka, zdrowia swojego oraz domowników i są zobowiązani o informowanie dyrektora przedszkola o ewentualnych zmianach w stanie faktycznym.

Oświadczenia wypełniają w 1 dniu pobytu w przedszkolu oraz po dłuższej nieobecności.

Dzieci NOWOPRZYJĘTE należy przebrać i za pośrednictwem dyżurującej Pani przekazać pod opiekę nauczycielki.

– Za zachowanie dziecka na szatni- w czasie schodzenia i rozchodzenia odpowiada osoba przyprowadzająca lub odbierająca wychowanka – RODZIC lub OPIEKUN- prosimy aby nie biegały i nie wspinały się po szafkach.

– Późniejsze przybycie, spóźnienie , nieobecność należy zgłosić telefonicznie – 12 275-12-66 do godz. 9.00.

– Prosimy o zgłaszanie telefoniczne nieobecności i powodów tych nieobecności.

Kontakt z dyrektorem w ważnych sprawach: tel 12-275-12-66,  e-mail: przedszkole_radziszow@wp.pl

W związku z wzrostem cen zmuszeni jesteśmy podnieść stawkę żywieniową  do wysokości 10,00zł. za trzy posiłki.