Szanowni Rodzice – 25 maja otwieramy przedszkole dla potrzebujących rodziców.

         

Informujemy, że na wniosek dyrektora przedszkola i za zgodą organu prowadzącego w związku z niemożliwością przygotowania przedszkola zgodnie z zaleceniami MEN i GIS, na podstawie decyzji z dnia 15 maja 2020 roku zajęcia w Samorządowym Przedszkolu  w Radziszowie zostają zawieszone na czas określony to jest od 18 do 22 maja 2020 roku.

SZANOWNI PAŃSTWO

 CHCIAŁAM PAŃSTWA POINFORMOWAĆ, ŻE OD 25 MAJA 2020 OTWIERAMY PRZEDSZKOLE Z ZACHOWANIEM WYTYCZNYCH MEN I GIS, DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POTRZEBĘ OPIEKI.

 W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE MOGĄ POGODZIĆ PRACY Z OPIEKĄ –  LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.

PRZEDSZKOLE JEST WYPOSAŻONE W DODATKOWE ŚRODKI OCHRONY.

W DALSZYM CIĄGU TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW DZIECIOM, RODZICOM I PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA.

PROSIMY PRZYGOTOWAĆ DZIECI NA TO,  ŻE PRZEDSZKOLE BĘDZIE WYGLĄDAŁO TROCHĘ INACZEJ NIŻ ZAWSZE. DZIECI BĘDĄ WIDZIAŁY CZASAMI PANIE: W MASECZKACH, PRZYŁBICACH, RĘKAWICZKACH I FARTUSZKACH, ALE NADAL PRZYJAZNE DZIECIOM.

Bajka zachęcająca do noszenia MASECZEK:

Maseczki dla smokow

Do zobaczenia wkrótce

Z wyrazami szacunku Krystyna Poprawa

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 Nr 6 poz. 69 ze zmianami).

                

Będziemy zbierać od Państwa informacje o zamiarze przyprowadzania dziecka do przedszkola w momencie jego uruchomienia.

Zebrane od Państwa informacje  posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu  oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:

Rodzicu,

  • § Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • § Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • § Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • § Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • § Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • § Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. § Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

                                                                                 Z wyrazami szacunku

Krystyna Poprawa

W załączeniu wymogi:

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja?fbclid=IwAR1_0PzUWVpKK4uaEZ4jI0jWSJ-iEXbwN_SfAE-h2P9roIEG4CI75-Qj6Fo

Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli na bieżącą będą Państwo e-mailowo dzielić się efektami pracy zdalnej. Nasi Nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania poprzez ustalone kontakty. Budynek przedszkola jest otwarty od godziny 8 do 14. Ja również pozostaję do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mail lub telefonicznie.

Życzę Wszystkim Zdrowia i Wytrwałości

Krystyna Poprawa -dyrektor przedszkola.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusaod 12 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Szczegółowe informacje

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 w zakładce Propozycje aktywności dla dzieci i Rodziców podczas zawieszenia zajęć – marzec i kwiecień 2020

znajdziecie Państwo propozycje zabaw , piosenek i kart pracy dla dzieci.  

Prosimy sprawdzać pocztę elektroniczną ,  dzieci z każdej  grupy otrzymują materiały do realizacji  programu nauczania zgodnie z podstawą programową.

Zachęcamy również  do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi

i materiałów edukacyjnych polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Bieżące i stale aktualizowane informacje na temat działań profilaktycznych podejmowanych w Gminie Skawina.

https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=19411&menu_id=0